Bestuur en commissies

 

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter:            André van Marle
Secretaris:           Geert van Beurden
Penningmeester: Gerard Roordink
Bestuurslid:          Ria Wennink

Wedstrijdleiding:  André van Marle

 

Onze bridgeclub kent een aantal commissies waarvoor de leden ieder jaar tijdens de jaarvergadering gekozen cq. herkozen worden.
Zo is er een feestcommissie, een kascommissie, een protestcommissie, een commissie materiaalbeheer en een commissie Wel en Wee. Deze laatste ziet er op toe dat ieder lid die een kaartje, bloemetje of bezoekje wel kan gebruiken dit ook krijgt. Bijvoorbeeld na een ongeval, ziekte of andere narigheden.

 

De feestcommissie zorgt er voor dat er met feestdagen extra aandacht wordt besteed aan versiering en versnaperingen.
Hoogtepunt van het jaar is onze Kerstdrive: bridgen en dan genieten van een overheerlijk buffet!