Onze Bridgeclub

Bridgeclub Denekamp, opgericht op 13 december 1983,  is een oer-gezellige bridgeclub met een kleine 50 leden.

Er wordt gespeeld op de dinsdagavond van 19.30 tot 22.30 uur.
De locatie is een zaaltje in restaurant ’t Sterrebos in Beuningen.

                           

 

 

  

Een speelavond (zitting) bestaat uit zes rondes (tafels) met telkens vier spellen.
In totaal worden er dus 24 spellen gespeeld.

De score gaat middels de Bridgemate, waardoor de uitslag prettig snel beschikbaar is.

 

Er wordt in twee lijnen gespeeld, een A en een B lijn.
Na vijf zittingen volgt promotie c.q. degradatie, wat inhoudt dat de onderste twee paren uit de A-lijn degraderen naar de B-lijn en de bovenste twee paren uit de B-lijn promoveren naar de A-lijn.

Ons bridge-seizoen loopt van 1 september tot en met eind april.

De contributie bedraagt € 45.00 per persoon per bridge-seizoen.

Per speelavond rekent ’t Sterrebos

€ 5.00 p.p. voor een kop koffie/thee plus één consumptie.

 

Er wordt gespeeld onder leiding van de wedstrijdleider.
Deze maakt de indeling en leidt e.e.a. in goede banen.

Voordat er gespeeld kan worden moeten de tafels worden ingedekt . Dit gebeurt middels een indek-rooster: Ieder paar is één à twee keer per bridge-seizoen aan de beurt om hiervoor te zorgen. Men moet dan een half uur eerder aanwezig zijn (7 uur).

Aan het begin van het bridge-seizoen worden alle leden door de secretaris uitgenodigd voor de jaarvergadering . Tijdens deze jaarvergadering worden o.a. de nieuwe commissieleden gekozen/herkozen. Zie ook onder het kopje Bestuur en Commissies.

Aan het eind van het bridge-seizoen vindt de prijsuitreiking plaats: de club-kampioenen  worden in het zonnetje (bloemetjes) gezet en het paar met de meeste slempunten ontvangt de slembokaal.
Voor ieder is er ter afsluiting een dik applaus!

 

.